3D Belgium reglement

Algemeen

Vier (of meer) keer per jaar zal er een wedstrijd georganiseerd worden waar elke piloot per wedstrijd kan beslissen of hij/zij deelneemt in:

 • A Klasse: voor de gevorderde 3D piloten
 • B Klasse: voor de beginnende piloten
 • F3N Klasse: voor gevorderde piloten die wensen deel te nemen aan F3N

A klasse

Deze klasse is bedoeld voor piloten die reeds ervaring hebben in het heli 3D vliegen. Piloten die in de B klasse in de top 3 vliegen, worden automatisch uitgenodigd om het volgende wedstrijd seizoen deel te nemen in deze klasse.

B klasse

De B klasse is bedoeld voor de beginnende piloten die wensen kennis te maken met het wedstrijdgebeuren. De instapdrempel wordt hier dan ook bewust zeer laag gehouden zodat iedere piloot die de basis onder de knie heeft, kan deelnemen aan de wedstrijd in deze klasse.

F3N klasse

De F3N klasse komt zeer sterk overeen met de A klasse (lijst met figuren stemt 90% - 95% overeen). Echter de F3N klasse volgt de lijst met figuren, het reglement, wedstrijd onderdelen en de puntenverdeling zoals opgemaakt door het FAI voor de F3N wedstrijd. F3N is de officiële, door het FAI erkende vorm voor heli acrobatie. Piloten die in deze klasse deelnemen, kunnen geselecteerd worden om deel te nemen aan de internationale F3N wedstrijd.

Restricties op heli

A en B klasse

Voor de A en B klasse gelden geen restricties op de heli.

F3N klasse

Voor de F3N klasse gelden volgende restricties op de heli.

 • Maximum gewicht: 6,5kg
 • Batterijen: Maximum 51 volt (onbelast gemeten)
  Dit komt overeen met maximum 12 cellen LiPo pakket.
 • Geen metalen main blades of tail blades

Wedstrijd onderdelen

Set figuren

In het onderdeel 'set figuren' vliegt de piloot een reeks van figuren die hij/zij heeft opgegeven bij de inschrijving. De volgorde van de gevlogen figuren moet dezelfde zijn zoals opgegeven bij de inschrijving. De figuren worden vrij gekozen uit een lijst die verschillend is voor elke klasse. Per wedstrijd kan de piloot een andere reeks figuren kiezen.
De lijst met mogelijke figuren kan u terugvinden bij figuren in het menu Wedstrijd.

Freestyle

Bij de freestyle, of vrije vlucht, is het de bedoeling de jury te imponeren. De piloot vliegt een continue vlucht (geen tussenlandingen) die volledig vrij te kiezen is. Eigen creatie en fantasie, elegantie en spektakel zijn hier de sleutelwoorden.

Flight On Music

De 'Flight On Music' (vlucht op muziek) lijkt sterk op de freestyle maar er wordt dan gevlogen op muziek. Een extra moeilijkheid is hier de synchronisatie van de acrobatie en de muziek.

Freestyle en Flight On Music bij F3N

Bij F3N is het belangrijk dat de heli enkel de grond raakt met het landingsgestel en/of de staartvin. Bij het raken van de grond met andere delen, wordt dit beschouwd als een crash en dient de piloot het toestel onmiddellijk te landen. De piloot krijgt voor die ronde 0 punten.

Onderdeel per klasse

Algemeen

Afhankelijk van de klasse, zullen de onderdelen van de wedstrijd verschillend zijn. De piloot dient alle onderdelen voor zijn klasse te vliegen en kan geen onderdelen overslaan.

A Klasse (Gevorderde piloten)

 • twee (2) sets van acht (8) figuren uit figuren lijst klasse A
 • twee (2) maal freestyle (vrije vlucht) van telkens drie (3) minuten

B Klasse (Beginnende piloot)

 • twee (2) sets van zes (6) figuren uit figuren lijst klasse B
 • twee (2) maal freestyle (vrije vlucht) van telkens twee (2) minuten

F3N Klasse (Gevorderde piloten)

 • twee (2) sets van zeven (7) figuren uit figuren lijst klasse F3N
 • één (1) maal freestyle (vrije vlucht) van drie (3) à vier (4) minuten
 • één (1) maal flight on music (vrije vlucht op muziek) van drie (3) à vier (4) minuten

Scores

Algemeen

Voor elke klasse zullen per wedstrijd vier (4) rondes gevlogen worden. Na elke ronde krijgt de piloot een totaalscore (berekend afhankelijk per onderdeel). De drie (3) hoogste scores worden opgeteld voor de eindscore, met andere woorden, de laagste score valt weg.

Per ronde krijgt de winnaar van die ronde 1000 punten toegekend. Zijn/Haar score bepaald de 'normalisatie factor' en wordt als volgt berekend: 1000 / (score winnende piloot). De andere scores worden hiermee vermenigvuldigd. Hierdoor ontstaat een score op 1000 punten.

Set figuren

De punten bij een figuur worden bepaald door de correctheid waarmee de figuur gevlogen wordt. Algemeen gelden deze punten:

 • Constante hoogte
 • Constante snelheid
 • Symmetrie van de figuur

Elke figuur heeft tevens een k-factor. Deze factor geeft de moeilijkheidsgraad van de figuur weer. Het is ook de vermenigvuldigingsfactor van de score. Een figuur met een hoge k-factor, kan dus meer punten opleveren dan een figuur met een lage k-factor.

Freestyle

A en B klasse

Er worden punten gegeven op:

 • Moeilijkheid: (20 punten) Moeilijke figuren verdienen een hogere score
 • Transitie: (20 punten) Combinatie en overgang van de figuren
 • Creativiteit: (20 punten) Eigen creatie en combinatie van figuren
 • Precisie: (20 punten) Nauwkeurigheid (symmetrie)
 • Controle: (20 punten) Controle over het toestel

Bij de freestyle geldt tevens een T-factor of tijdsfactor. Deze factor geeft de afwijking weer van de tijd van de vlucht. Wanneer bijvoorbeeld een vlucht 3 minuten moet gevlogen worden, maar de piloot landt echter na 2 minuten (bijvoorbeeld door een technisch defect), dan wordt de score vermenigvuldigd met 0,66 (twee-derde).

F3N klasse

Er worden punten gegeven op:

 • Moeilijkheid: (80 punten) Moeilijke figuren verdienen een hogere score
 • Transitie: (20 punten) Combinatie en overgang van de figuren
 • Creativiteit: (20 punten) Eigen creatie en combinatie van figuren
 • Precisie: (20 punten) Nauwkeurigheid (symmetrie)
 • Controle: (20 punten) Controle over het toestel

Voor F3N geldt volgende correctie tabel:

 • Buiten de te vliegen tijd met een afwijking van 1 minuut: -5% van de behaalde punten
 • < 2 minuten of > 5 minuten: 0 punten

Flight On Music

Er worden punten gegeven op:

 • Moeilijkheid: (40 punten) Moeilijke figuren verdienen een hogere score
 • Transitie: (40 punten) Combinatie en overgang van de figuren alsook de harmonie met de muziek
 • Creativiteit: (40 punten) Eigen creatie en combinatie van figuren en muzikale accenten
 • Precisie: (20 punten) Nauwkeurigheid (symmetrie)
 • Controle: (20 punten) Controle over het toestel

Voor F3N geldt volgende correctie tabel:

 • Buiten de te vliegen tijd met een afwijking van 1 minuut: -5% van de behaalde punten
 • < 2 minuten of > 5 minuten: 0 punten

Caller (Helper)

Wat is de 'Caller' ?

Naast de piloot staat steeds een 'caller'.
Deze heeft volgende taken:

 • Aankondiging van de piloot bij de jury:
  Voor de piloot begint, stelt de caller de piloot voor bij naam aan de jury.
 • Aankondiging van de figuur bij de jury:
  Voor de piloot aan een figuur begint, kondigt de caller de figuur aan terwijl de piloot zich voorbereidt op de figuur.
 • Start en stop van de figuur aankondigen bij de jury zodanig dat de figuur de juiste symmetrie heeft.
 • Startsignaal bij freestyle en flight on music.
  Wanneer de caller het startsignaal geeft bij een freestyle, begint de tijd te lopen en worden de punten bepaald van dat tijdspunt tot het einde van de vlucht (bij landing).
 • Helpen van de piloot.
  De caller is de enige persoon die de piloot op het veld en in de startbox mag vergezellen. Hij mag de piloot helpen bij het starten en dragen van de heli en tijdens de vlucht bijstaan met tips. Hij mag NOOIT de controle (zender) van het toestel overnemen of bijsturen.

Voorbeeld: een rol

De rol dient precies voor de piloot te gebeuren. Toch zal de caller 10m voor de piloot de start aankondigen, de piloot zal dan nog 10m verder vliegen en voor de piloot de rol uitvoeren. Na de rol vliegt hij in horizontale vlucht verder en 10m na de piloot zal de caller de stop aankondigen. Om deze manier wordt een perfecte symmetrie van de figuur verkregen. Stel dat de caller 15m voor de piloot het start signaal geeft, dan dient deze ook het stop signaal 15m na de piloot te geven om zo de symmetrie te behouden. Ook wanneer de figuur mislukt, dient de caller het stop signaal aan de jury te geven. Na het stop signaal mag de caller de volgende figuur aankondigen bij de jury terwijl de piloot zich voorbereidt op de aangekondigde figuur.

Terrein

De indeling van het terrein kan lichtjes variëren van club tot club. Algemeen geldt de indeling zoals aangegeven op onderstaand figuur.

Terrein

 • Het publiek dient te allen tijde achter het veiligheidsnet te blijven om veiligheidsredenen.
 • De jury bevindt zich op 15m van het publiek en ongeveer 9m achter de piloot.
 • Achter de jury zijn de pits voor de piloten voorzien.
  Deze zone is niet toegankelijk voor het publiek om veiligheidsredenen.
  Afhankelijk van de club kan de pit voorzien zijn achter of voor het veiligheidsnet.
  Indien mogelijk zullen wij de pits steeds buiten bereik van het publiek houden.
 • Rechts achter de jury is de startbox waar de volgende kandidaat dient klaar te staan en zijn/haar heli kan starten.
 • De startcirkel bevindt zich op 15m van de jury, 6m voor de piloot (30m van het publiek).
  Dit is voor elk wedstrijdonderdeel het startpunt.
 • De 'Flight Line' of vluchtlijn, op 9m van de jury, is de lijn waar de piloot staat. Achter deze lijn mag NOOIT gevlogen worden. Indien over de vluchtlijn gevlogen wordt, zal de deelnemer voor die ronde gediskwalificeerd worden en dient de piloot om veiligheidsredenen het toestel onmiddellijk te landen en indien nodig te crashlanden. Hier wordt zeer streng op toegekeken! Veiligheid staat bovenaan!

Diskwalificatie

Omdat veiligheid bovenaan staat, kunnen piloten om volgende redenen worden gediskwalificeerd:

 • De piloot vliegt tijdens de vlucht over de flight-line (vluchtlijn).
  Achter de vluchtlijn bevinden zich de jury, collega-piloten en het publiek. Om veiligheidsredenen dient de piloot ONMIDDELLIJK te landen wanneer hij/zij over de vluchtlijn vliegt.
 • De jury constateert dat een gevaarlijke situatie zich voordoet.
  In bepaalde gevallen kan de jury bepalen dat een piloot zijn/haar toestel niet voldoende onder controle heeft en zichzelf en/of derden in gevaar brengt. De piloot dient op verzoek van de jury ONMIDDELLIJK te landen.
 • Een technische storing aan het toestel wordt ontdekt.
  Wanneer een technische storing aan een toestel wordt ontdekt, dient de piloot zijn/haar toestel ONMIDDELLIJK te landen.

Diskwalificatie tijdens set figuren

Indien een piloot wordt gediskwalificeerd tijdens een set figuren, worden de punten behouden van de reeds gevlogen figuren. De huidige figuur krijgt 0 punten. De nog te vliegen figuren mogen niet meer gevlogen worden voor die ronde en krijgen eveneens 0 punten. De piloot mag de volgende ronde terug deelnemen.

Diskwalificatie tijdens freestyle

Indien een piloot wordt gediskwalificeerd tijdens een freestyle, krijgt de piloot geen punten (0 punten) voor die ronde. De piloot mag de volgende ronde terug deelnemen.

Crash tijdens de vlucht

Crash tijdens set figuren

Indien een piloot crasht tijdens de vlucht, worden de punten van de reeds gevlogen figuren behouden. De huidige figuur en volgende figuren krijgen 0 punten.
Indien de piloot een tweede toestel heeft, of het toestel kan repareren, mag de piloot de volgende ronde terug deelnemen.

Crash tijdens freestyle

Indien een piloot crasht tijdens de freestyle, geldt de regel van de T-factor voor A en B klasse, en wordt voor de F3N klasse de correctietabel toegepast.
Indien de piloot een tweede toestel heeft, of het toestel kan repareren, mag de piloot de volgende ronde terug deelnemen.

© 3D Belgium 2009 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag niet vertaald of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van 3D Belgium. Elke opmerking en/of verzoek aangaande deze zaak kan besproken worden met de webmaster.