Figuren

F3N Klasse

Klik op de naam van de figuur (indien blauw) om een demo filmpje te bekijken.

Figuur K-factor Beschrijving
Double Immelmann
(nr 126)
4.0 [1.4] Parallel aan de flight line, voorwaarts aanvliegen. Maak een halve looping, gevolgd door een halve rol. Vlieg ongeveer 20 meter verder en maak terug een halve looping, gevolgd door een halve rol zodat de heli terug in voorwaartse vlucht komt.
4-point roll
(nr 128)
4.5 [1.6] Parallel aan de flight line, voorwaarts aanvliegen. Maak een volledige rol links- of rechtsom (naar keuze) maar elk kwart (90°) van de rol even zichtbaar stoppen. Let op gelijke hoogte (horizontaal vlak) en duur van de stops!
Double roll backwards
(nr 127)
4.5 [1.5] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. Maak twee aaneensluitende rollen met het midden van de figuur recht voor de piloot.
Inverted Horizontal eight (2016)
(nr 183)
5.0 [1.8] Parallel aan de flight line, voorwaarts en invert aanvliegen. Maak een bocht van 90° zodat de heli over de center line vliegt. Maak nu een 8 in de vorm van 2 cirkels van 360°. Let erop dat de 2 cirkels even groot zijn.
!!! De figuur is niet bedoeld als hoever figuur. In geval van trage vlucht en hoek < 45° kan een max. van 15 punten worden gehaald.
Outside loop with half rolls
(nr 129)
5.0 [1.7] Parallel aan de flight line, voorwaarts aanvliegen. Op ongeveer 20 meter voor het centerpunt maakt de heli een halve rol zodat de heli invert vliegt. Even doorvliegen en maak dan een outside loop. Na de looping vlieg ongeveer 20 meter invert verder en maak dan terug een halve rol zodat de heli terug rechtop vliegt.
Backward knife edge pirouette
(nr 131)
5.5 [1.9] Parallel aan de flight line, achterwaarts en rechtop aanvliegen in een stijgende vlucht van ongeveer 15°. Maak een kwart rol, zichtbare pauze, 360° pirouette, zichtbare pauze en terug een halve rol in tegengestellde richting zodat de heli terug rechtop en achterwaarts vliegt.
Four Pushed half flips
(nr 132)
5.5 [1.10] Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart naar de piloot of 90° gedraaid. Maak een halve flip (duwend) en houd 2 seconden stil (inverted). Maak terug een halve flip en houd 2 seconden stil (in hover). Herhaal dit. Einde figuur.
360°-turn with roll
(nr 134)
6.0 [1.12] Parallel aan de flight line, voorwaarts aanvliegen. Voor de piloot word een kwart loop uitgevoerd zodat de heli een verticale klim maakt. Op het hoogste punt van de klim maakt de heli een 360° pirouette waarna de heli een kwart achterwaartse loop maakt. Wanneer de heli in een rechte, achterwaartse vlucht is, maak een volledige rol.
Tic-toc (Metronome)
(nr 133)
6.0 [1.11] Start vanuit hover en trek de neus van de heli omhoog tot op een hoek van 135° (staart van de heli wijst naar de grond). De heli wordt continue gemanoeuvreerd onder een hoek van -45° tot +45° zoals een slinger van een klok. De rotor of de zijkant van de heli wijst naar de piloot (vrije keuze). De volledige slingerbeweging dient 3 keer te worden uitgevoerd (m.a.w. 6 halve bogen).
4-point roll backwards
(nr 136)
6.5 [1.14] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. Maak een volledige rol links- of rechtsom (naar keuze) maar elk kwart (90°) van de rol even zichtbaar stoppen (de staart van de heli wijst in de vliegrichting). Let op gelijke hoogte (horizontaal vlak) en duur van de stops!
Backward loop
(nr 135)
6.5 [1.13] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. Voor de piloot wordt een verticale achterwaartse looping gevlogen. De figuur begint en eindigt op dezelfde hoogte! Let op symmetrie!
Inverted backwards horizontal eight
(nr 154)
7.0 [1.15] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. Op de centerlijn maakt de heli een bocht van 90° zodat hij over de centerlijn vliegt. Vervolgens maakt de heli twee 360° horizontale cirkels in achterwaartse, invert vlucht. De staart van de heli wijst steeds in de vliegrichting.
4 rainbows with half rolls
(nr 139)
7.5 [1.17] Vertrek vanuit hover op 90° gedraaid (links of rechts naar keuze). De heli maakt een grote achterwaartse boog (rainbow). Op het laagste punt stopt de heli en maak een stationare halve rol (180°). Vervolgens word er terug een rainbow gemaakt en stopt de heli op het begin punt. Maak weer een stationaire halve rol (180°). Herhaal dit tot dat er 4 halve rols zijn gemaakt en 4 rainbows.
Funnel
(nr 140)
7.5 [1.18] Parallel aan de flight line, invert aanvliegen. Maak een kwart pirouette. De heli vliegt vervolgens een cirkel met een radius van minimum 10 meter, met de staart naar de grond (minimum hoek 45°), de ski's wijzen naar het centrum van de cirkel. De cirkel wordt 3x ononderbroken gevlogen. Alle 3 cirkels dienen over dezelfde lijn gevlogen te worden met constante snelheid.
Rolling circle
(nr 138)
7.5 [1.16] Parallel aan de flight line, voorwaarts aanvliegen. Voor de piloot al rollend een halve cirkel uitvoeren. Let op constante snelheid, gelijke rollen, symmetrie van de circkel.
Cuban eight backwards
(nr 143)
8.0 [1.21] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. Maak een 5/8 loop tot 45° afdalingshoek. Maak een halve rol gevolgd door een 3/4 inside loop en een halve rol wanneer de heli terug 45° afdalingshoek hangt. De figuur eindigt in achterwaartse vlucht en dezelfde richting. De staart van de heli wijst steeds in de vliegrichting.
Double 4-point Tic-toc (2016)
(nr 184)
8.0 [1.25] Start vanuit hover en trek de neus van de heli omhoog tot op een hoek van 135° (staart van de heli wijst naar de grond). Maak een Tic-Toc (45° naar elke kant). Elke volledige Tic-Toc wordt de staart 90° gedraaid (kwart pirouette). Na Tic-Tocs hangt de heli terug met de neus naar boven. Herhaal deze figuur zodat er twee volledige pirouettes zijn uitgevoerd.
Pirouetting loop (2014)
(nr 170)
8.0 [1.22] Parallel aan de flight line, voorwaart aanvliegen. Al pirouettend een looping uitvoeren. Er moeten tijdens de looping minimum 2 en maximum 6 volledige pirouettes uitgevoerd worden. Let op symmetrie, constante snelheid en gelijke begin- en eindhoogte.
Snake
(nr 141)
8.0 [1.19] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. De heli op meskant sturen en een boog maken (± 1/8 cirkel) in de richting van de rotor. Vervolg dit met een gelijke boog maar in tegengestelde richting (richting van de ski's). Herhaal dit zodat een totaal van 4 bogen wordt gevlogen. Heli horizontaal brengen en uitvliegen. De lengte van de figuur moet minstens 50 meter zijn.
Triple pirouetting flip
(nr 142)
8.0 [1.20] Vertrek vanuit hover en begin te pirouetten. Op hetzelfde moment of na één pirouette moet de heli al pirouettend beginnen flippen. Er moet minstens één piroutte (360°) worden uitgevoerd per flip. Er dienen 3 volledige flips uitgevord te worden. Let op vaste positie gedurende de figuur.
Pirouetting funnel (2014)
(nr 176)
8.5 [1.26] Parallel aan de flight line, invert aanvliegen. De heli vliegt vervolgens al pirouettend een cirkel met een radius van minimum 10 meter, met de staart naar de grond (minimum hoek 45°), de ski's wijzen naar het centrum van de cirkel. De cirkel wordt 3x ononderbroken gevlogen. Alle 3 cirkels dienen over dezelfde lijn gevlogen te worden met constante snelheid.
Waltz
(nr 157)
8.5 [1.24] Parallel aan de flight line, voorwaarts en invert aanvliegen. Maak net voor de centerlijn een kwart pirouette zodat de staart van de heli naar beneden wijst. Voer nu een funnel uit, maar elke kwart cirkel van de funnel word nog een kleinere funnel uitgevoerd. Als de heli terug over de centerlijn komt word de staart een kwart gedraaid, zodanig dat de heli invert, voorwaarts verder vliegt. De diameter van de grote funnel moet minstens 20m zijn.
Backward rolling circle (2014)
(nr 174)
9.0 [1.23] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. Voor de piloot al rollend een halve cirkel uitvoeren. Let op constante snelheid, gelijke rollen, symmetrie van de circkel.
Duus Igloo (2018)
(nr 192)
9.0 [1.26] Start vanuit een nose-in hoover rechtop. Maak een halve getrokken rainbow weg van de piloot, tegelijkertijd moet een halve pirouette gemaakt worden. Op het hoogtste punt van de rainbow maakt het model een scherpe kwart rol, en vervolledigt de tweede helft van de rainbow evenwijdig aan de flight line met gelijktijdig een tweede halve pirouette. Nu hoovert het model even inverted, met de staart evenwijdig aan de flightline. Dezelfde sequentie wordt 3 keer herhaald totdat de heli terug in de beginpositie is. Langs boven bekeken ziet deze figuur eruit als een +. Hoveren is inverted na de eerste en derde sequentie.
Funnel with half rolls
(nr 149)
9.5 [1.27] Parallel aan de flight line, invert aanvliegen. Maak een kwart pirouette. Vervolgens maakt hij een horizontale cirkel met de staart naar beneden. De hoek van de heli moet minimaal 45° zijn. Elke halve cirkel , uitgezonderd de laatste,word een halve rol gemaakt. De heli komt zo beurtdeling met landingsgestel naar het center van de cirkel en met blades naar het center van de cirkel. Na 3 horizontale cirkels (en 5 halve rols) vliegt de heli verder in een rechtop ,voorwaartse, vlucht.
Rolling circle tail reversal
(nr 198)
9.5 [1.27]Heli komt in voorwaartse vlucht parallel aan flightline. Direct na het passeren van de middellijn begint heli een horizontale rollende cirkel. Na elk kwart van de cirkel voert heli een halve elevator flip uit. Na een halve flip moet de rolrichting worden veranderd. Na de complete cirkel en vier halve flips, verlaat heli zijn vlucht voorwaarts. Snelheid en hoogte van heli moeten constant zijn tijdens volledige manoeuvre.
Cuban 8 with roll reversal
(nr 168)
10.0 [B.6] Parallel aan de flight line, achterwaarts aanvliegen. Bij het kruisen van de centerlijn, begin te rollen en voor een halve Cuban 8 uit (parallel aan de flight line). Symmetrisch rond de centerlijn, stop met rollen en voer een halve PUSH flip uit. Start met rollen maar in tegengestelde richting en voer terug een halve Cuban 8 uit (de heli vliegt nu in voorwaartse vlucht). Symmetrisch rond de centerlijn, stop terug met rollen en voer weer een halve PUSH flip uit. Start terug met rollen maar keer weer de rolrichting om (nu terug in dezelfde richting als bij start). Stop rol en vlieg achterwaarts uit.
Four-way pirouetting tic-toc
(nr 163)
10.0 [1.29] Start vanuit hover en begin te pirouetten. Draai de heli in een hoek van 135° en begin een pirouettende tic-toc (+45° tot -45°). Na twee volledige tic-tocs, draai de heli 90° en voer terug 2 pirouettende tic-tocs uit. Draai de heli terug 90° en herhaal dit tot er vier keer 2 pirouettende tic-tocs zijn gemaakt. De figuur beschrijft al tic-toc-end een X. Er dient minstens één volledige pirouette uitgevoerd te worden per tic-toc beweging.
Pirouetting globe reversal
(nr 164)
10.0 [1.30] Parallel aan de flight line, voorwaarts aanvliegen. Voer al pirouettend een looping uit. Er moeten tijdens de looping minimum 2 volledige pirouettes uitgevoerd worden. Dit dient 4 maal herhaald te worden, met de verticale as telkens 45° verschoven ten opzichte van de vorige looping zodat de laatste looping eindigt in tegengestelde richting van de eerste looping. Na elke looping moet de pirouette richting omkeren.Alle hoogste en laagste punten vallen op hetzelfde snijpunt. De figuur geeft de indruk van een wereldbol.
Pirouetting waltz reversal (2017)
(nr 191)
10.0 [B.10] Parallel aan de flight line, voorwaarts en invert aanvliegen. Op de centerlijn, begin een constante pirouette en voor een funnel uit, maar elke kwart cirkel van de funnel word nog een kleinere funnel uitgevoerd, waarbij ook van pirouette richting veranderd wordt. Als de heli terug over de centerlijn vliegt, voorwaarts en invert uitvliegen. De diameter van de grote funnel moet minstens 20m zijn, de diameter van de kleine funnel maximum de helft van de grote funnel.
Rough Diamond
(nr 196)
10.0 Heli hoovert op de middellijn met tail evenwijdig aan judgeline. Vervolgens voert het 2 voorwaartse 360 ​​° flips uit terwijl het in een richting van 45 ° omhoog beweegt. Heli maakt ¼ rechter (linker) pirouette naar tail in oriëntatie. Vervolgens voert het 2 complete rechter (linker) rollen uit in een richting van 45 °, gevolgd door nog een ¼ rechter (linker) pirouette. heli bevindt zich nu bovenaan de diamant op de middellijn. heli voert dan 2 backward 360 ° flips uit terwijl het beweegt in een 45 ° omlaag, gevolgd door nog een ¼ rechter (linker) pirouette naar neus in oriëntatie. Uiteindelijk voert heli 2 complete rechter (linker) rollen uit terwijl hij in een 45 ° omlaag beweegt, gevolgd door een laatste ¼ rechter (linker) pirouette. Heli is nu terug naar het startpunt en in dezelfde richting. Hooveren moet alleen plaatsvinden bij het starten en verlaten van de manoeuvre.
Tic-toc smile
(nr 190)
10.0 [B.9] De heli hoovert parallel met de flightline, minstens 5 meter van de centerlijn met de neus naar de centerlijn. De heli maakt een kwart rol en begint onmiddellijk een halve, dalende, tic-toc loop (onderste lip) met de rotor naar de jury gerichten de neus altijd naar het midden van de cirkel wijzend. Wanneer de heli de center lijn kruist moet de staart naar beneden wijzen. Als de halve tic-toc loop gedaan is maakt de heli een halve (elevator) flip, zo dat de heli met neus omlaag hangt en het landingsgestel naar de jury wijst. De heli beweegt nu terug naar het begin punt terwijl deze een tic-toc loop doet. De staart wijst tijdens deze looping altijd naar het midden van de cirkel. De neus wijst naar de grond en bevind zich 2 a 3 meter boven de eerste lip. Wanneer de heli terug bij de begin positie komt maakt deze een kwart rol zodat de heli rechtop in hoover hangt. De figuur eindigt op dezelfde plaats als zijn begin positie maar hangt in de tegenovergestelde richting.
Piro Globe double reversed
(nr 178)
10.5 [B.3] Parallel aan de flight line, voorwaarts rechtop aanvliegen. Voer al pirouettend een looping uit. Er moeten tijdens de looping minimum 2 volledige pirouettes uitgevoerd worden. Dit dient 4 maal herhaald te worden, met de verticale as telkens 45° verschoven ten opzichte van de vorige looping zodat de laatste looping eindigt in tegengestelde richting van de eerste looping. Na elke looping moet de pirouette richting onderaan de looping omgekeerd worden. Elke bovenkant van de looping maakt het model een halve rol (richting vrij te kiezen), terwijl het blijft pirouetten. De figuur eindig op dezelfde hoogte als ze begonnen is maar in tegengestelde vliegrichting.
!! Bedenking: als je de figuur begint op 0° dan is de 2de loop op 45°, de derde op 90° en de vierde op 135°, en dus niet op 180° zodat je in tegenovergestelde vliegrichting kan uitvliegen&#8230;
Dathspinner
(nr 189)
11.0 [B.7] De heli hoovert rechtop met de staart naar de piloot. De heli maakt ¼ getrokken flip en begint verticaal , achterwaarts, te dalen. Tijdens het dalen doet de heli een rol met minstens 4 pirouettes gevolgd door nog een rol met minstens 4 pirouettes in tegenovergestelde richting. Hierna maakt de heli ¼ flip en hoovert 1 seconden invert. De startpositie bevind zich precies boven de eind positie en eindpositie.
Galaxy (2018)
(nr 195)
11.0 Heli vliegt rechtop, voert een kwart pirouette uit en start een trechter waarbij de rotorschijf 30 graden van een horizontaal vlak kantelt met de staart naar het midden gericht. Tijdens de trechter neemt de straal van de cirkelvormige vliegbaan af en neemt de hoek van de rotorschijf toe, zodat het pad een spiraal wordt. Na 720 ° (2 spiraalvormige "cirkels") moet de hoek ongeveer 60 ° zijn. Dan volgt een kleinere halve trechter waar de hoek van de rotorschijf verticaal wordt wanneer het model het denkbeeldige middelpunt van de trechterspiraal passeert.
Wanneer de heli dit punt overschrijdt, voert het een halve pirouette uit en gaat onmiddellijk verder met een kleine omgekeerde helve trechter met neus naar beneden (de vliegbaan heeft hier de vorm van een S als van boven gezien), gevolgd door twee omgekeerde trechters (de neus wijst nu naar de cirkel midden) met toenemende straal (en afnemende hoek van de rotorschijf) en verlaat de manoeuvre bij omgekeerde vlucht in dezelfde richting, maar op een andere afstand als de invoer.
Pirouetting waltz reversal (2018)
(nr 197)
11.0 [B.10] Parallel aan de flight line, voorwaarts en invert aanvliegen. Op de centerlijn, begin een constante pirouette en voor een funnel uit, maar elke kwart cirkel van de funnel word nog een kleinere funnel uitgevoerd, waarbij ook van pirouette richting veranderd wordt. Als de heli terug over de centerlijn vliegt, voorwaarts en invert uitvliegen. De diameter van de grote funnel moet minstens 20m zijn, de diameter van de kleine funnel maximum de helft van de grote funnel.
Rolling globe reversal
(nr 188)
11.0 [B.1] De heli vliegt rechtop in voorwaartse vlucht en maakt 4 rollende Loopings. Na elke looping word de vliegrichting 45° verschoven op het laagste punt van de looping. Na elke looping veranderd ook de rol richting. De heli verlaat de figuur op de zelfde hoogte als het begin maar in tegenovergestelde richting.
3D Clock
(nr 194)
11.5 Heli hoovert neus in op de middellijn. Vervolgens maakt het half getrokken flip naar skids in met de neus omhoog in verticale positie. Het voert dan 12 tic toc's uit. Na of tijdens elke tic toc draait de staart overeenkomend met 1 uur. Zodat de skids om 12 uur naar binnen gericht zijn, staart in om 3 uur , de rotorschijf in om 6 uur en de staart in om 9 uur weer binnen is. Modeluitgangen door terug te keren naar hoover in dezelfde positie en oriëntatie als aan het begin van de manoeuvre.
Double O One Twins
(nr 193)
11.5 Heli komt in een voorwaartse vlucht, parallel met de vluchtlijn. Model voert ¼ van een lus uit. Na de ¼-lus is de tail verticaal en bevindt het model zich op de middellijn. Heli voert vervolgens een complete buitenlus uit. Tijdens de eerste helft van de lus voert het model een halve pirouette uit en tijdens de tweede helft van de lus voert het model nog een halve pirouette in tegenovergestelde richting uit. Heli is nu terug naar hetzelfde punt op de middellijn en met dezelfde oriëntatie als toen de volledige lus begon. Model voert nu een complete interne lus uit, met pirouettes vergelijkbaar met de eerste complete lus. Na de tweede volledige lus voert de heli ¼ roll uit en herhaalt het de bovenstaande reeks met de 2 lussen op de middellijn. Na de 4e loop maakt de heli ¼ roll en verlaat deze via ¼ lus in achterwaartse vlucht naar dezelfde kant en hoogte als de ingang. Alle loops moeten dezelfde grootte en pirouettes hebben dezelfde constante snelheid.
Pirorainbow X reversal (2016)
(nr 186)
11.5 [1.29] De heli hangt stil boven de centerlijn met de staart in een hoek van 45° ten opzichte van de piloot. De figuur start met een rainbow van minstens 10 meter. Tijdens de rainbow worden 2 pirouetten gemaakt. Een pirouette word gemaakt in de eerste helft van de rainbow. De tweede helft van de rainbow word de pirouette van richting veranderd. Vervolgens word terug een rainbow gemaakt met pirouette reversals zodat de heli terug op de start positie komt. Vervolgens word de rainbow 3 maal herhaald, telkens 90° verschoven, zodat de rainbows in een X-configuratie worden uitgevoerd. De figuur ziet eruit als een X en word beëindigd met een hoover op het startpunt. Tijdens het hooveren mag geen pirouette gemaakt worden.

Enkele algemene regels/tips

Om een optimale score te bekomen dient u goed op onderstaande punten te letten. Elk punt wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. Spreek goed af met uw caller wanneer een figuur begint en eindigt.

  • Let op symmetrie: een perfect ronde cirkel levert meer punten op dan een ellipsvormige
  • Let op constante hoogte: bij een vlakke cirkel blijft de heli de ganse figuur op dezelfde hoogte
  • Let op constante snelheid: pauzeren of vertragen bij het vliegen van een cirkel leiden tot verlies van punten
  • Begin- en eindhoogte zijn gelijk: als een looping op 10m hoogte wordt begonnen, moet die ook op 10m hoogte eindigen
  • Vliegrichting begin en einde zijn gelijk: bij een slecht uitgevoerde rol zal de heli lichtjes afwijken van de rechte lijn, dit kost punten
  • Let op de k-factor: een slecht gevlogen figuur met k-factor 3 kan minder punten opleveren dan een perfect gevlogen figuur met k-factor 1.
© 3D Belgium 2009 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag niet vertaald of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van 3D Belgium. Elke opmerking en/of verzoek aangaande deze zaak kan besproken worden met de webmaster.