Figuren

B Klasse

Klik op de naam van de figuur (indien blauw) om een demo filmpje te bekijken.

Figuur K-factor Beschrijving
Hover
(nr 1)
1.0 Start van op de landingsstip en stijg op tot een hoogte van 1,5m. Gedurende 5 seconden stilhangen, daarna landen op de landingsstip.
Opstijgen en landen
(nr 2)
1.0 Start van de landingsstip en stijg tot een hoogte van ± 4m. Gedurende 5 seconden stilhangen en terug landen op de landingsstip.
Geschoven cirkel
(nr 7)
1.5 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de staart naar de piloot. Even stilhangen en een cirkel maken met radius ± 5m (richting naar keuze). De staart blijft richting piloot en de volledige figuur wordt voor de piloot gevlogen. Eindigen boven de landingsstip. Even stilhangen. Einde figuur.
Horizontale M
(nr 8)
1.5 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de staart naar de piloot. Schuif ± 4m naar links. Vanaf dit punt wordt een M-vormige figuur gevlogen. Schuif recht naar voor, schuin naar rechtsachter tot boven de landingsstip, schuin naar rechtsvoor, daarna recht naar achter. De M-vormige figuur is nu gevlogen. Schuif terug naar links tot boven de landingsstip. Let op dat boven elk punt de heli even stilgehouden wordt en de figuur een goede symmetrie heeft. De staart van de heli staat steeds naar de piloot. Even stilhouden. Einde figuur
Neus-in hover
(nr 5)
1.5 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de neus naar de piloot (180° gedraaid). Gedurende 5 seconden stilhangen. Einde figuur
Vooruit en achteruit schuiven
(nr 3)
1.5 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de staart naar de piloot. Even stilhangen en ± 4m vooruit schuiven. Even stilhangen en terug achteruit schuiven tot boven de landingsstip. Even stilhangen. Einde figuur.
Zijwaarts hover
(nr 4)
1.5 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de staart 90° gedraaid zodat de zijkant van de heli naar de piloot wijst (richting naar keuze). Gedurende 5 seconden stilhangen. Einde figuur
Zijwaarts links en rechts schuiven
(nr 6)
1.5 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de staart naar de piloot. Even stilhangen en ± 4m zijwaarts schuiven (links of rechts). Even stilhangen en ± 8m zijwaarts schuiven (naar de andere zijde). Let op de symmetrie! Even stilhangen en terug zijwaarts schuiven tot boven de landingsstip. Even stilhangen. Einde figuur.
Achterwaartse cirkel
(nr 11)
2.0 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de staart van de heli 90° gedraaid in de richting van de te vliegen cirkel (richting naar keuze). Even stilhangen, vlieg een vlakke achterwaarts gevlogen cirkel met radius ± 10m terwijl de staart van de heli de richting van de vlucht volgt. De figuur eindigt wanneer de heli terug over de landingsstip vliegt (dus niet afremmen).
Geschoven horizontale 8
(nr 9)
2.0 Start op een hoogte van 1,5m en ± 5m voorbij de landingsstip. Dit is het snijpunt van de te vliegen 8. Maak nu een 8-vormige beweging met de staart steeds naar de piloot. Beide lussen van de 8 moeten een gelijke diameter van ± 5m hebben (links en rechts van de piloot) en het snijpunt (voor de piloot) ligt op ± 5m voorbij de landingsstip. Let op de symmetrie. Eindigen in het snijpunt. Even stilhouden. Einde figuur.
Gevlogen cirkel
(nr 10)
2.0 Start op een hoogte van 1,5m boven de landingsstip met de neus van de heli 90° gedraaid in de richting van de te vliegen cirkel (richting naar keuze). Even stilhangen, vlieg een vlakke cirkel met radius ± 10m terwijl de neus van de heli de richting van de vlucht volgt. De figuur eindigt wanneer de heli terug over de landingsstip vliegt (dus niet afremmen).
Inverted hover
(nr 12)
2.0 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de heli reeds inverted en in de juiste richting (richting naar keuze). Gedurende 8 seconden stilhangen. Einde figuur.
Achterwaartse 8
(nr 20)
2.5 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart in de richting van de te vliegen 8. Het startpunt is eveneens het snijpunt van de 8. Vlieg een achterwaartse horizontale 8 met de lussen links en rechts van de piloot, radius ± 10m. De staart van de heli volgt de vliegrichting. De figuur eindigt in het snijpunt (niet afremmen). Let op symmetrie en constante snelheid.
Achterwaartse looping
(nr 21)
2.5 Horizontaal achterwaarts aanvliegen van rechts of links (naar keuze) op een vrij te kiezen hoogte. Voor de piloot wordt een verticale achterwaartse cirkel gevlogen (looping). De figuur begint en eindigt op dezelfde hoogte! Let op symmetrie!
Gevlogen horizontale 8
(nr 14)
2.5 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de neus in de richting van de te vliegen 8. Het startpunt is eveneens het snijpunt van de 8. Vlieg een horizontale 8 met de lussen links en rechts van de piloot, radius ± 10m. De neus van de heli volgt de vliegrichting. De figuur eindigt in het snijpunt (niet afremmen). Let op symmetrie en constante snelheid.
Inverted pirouette
(nr 15)
2.5 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot, in een vrij te kiezen richting maar inverted. Draai de heli 360° (pirouette). Het draaien moet minsten 4 seconden duren en met constante snelheid. Even stilhouden. Einde figuur.
Looping
(nr 18)
2.5 Horizontaal aanvliegen van rechts of links (naar keuze) op een vrij te kiezen hoogte. Voor de piloot wordt een verticale cirkel gevlogen (looping). De figuur begint en eindigt op dezelfde hoogte! Let op symmetrie!
Neus-in cirkel
(nr 16)
2.5 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart naar de piloot. Maar een cirkelvormige beweging met de neus van de heli naar het centrum van de cirkel. De figuur eindigt wanneer de heli terug aan het startpunt komt (niet afremmen).
Pirouette
(nr 13)
2.5 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart naar de piloot. Even stilhangen en de heli 360° draaien (richting naar keuze). Het draaien moet minsten 2 seconden duren en met constante snelheid. Even stilhouden. Einde figuur.
Rol
(nr 19)
2.5 Horizontaal aanvliegen van recht of links (vrije keuze) op een vrij te kiezen hoogt. Voor de piloot wordt een rol gemaakt van 360° (links- of rechtsom naar keuze). De figuur begint en eindigt op dezelfde hoogte!
Split S
(nr 23)
2.5 Horizontaal aanvliegen van recht of links (vrije keuze) op een vrij te kiezen hoogte. Voor de piloot wordt een halve rol gemaakt. ± 10m inverted verder vliegen, daarna een halve looping (outside loop) zodat de heli in tegengestelde vliegrichting eindigt in normale vlucht (niet inverted). Start- en eindhoogte zijn verschillend.
Stall turn
(nr 17)
2.5 Horizontaal aanvliegen van rechts of links (naar keuze) op 10m hoogte. Ter hoogte van de piloot wordt de heli geleidelijk met de neus omhoog getrokken. Op het hoogste punt (snelheid is 0) wordt de staart 180° gedraaid. De heli met de neus naar beneden laten vallen en geleidelijk terug horizontaal trekken zodat de heli in tegengestelde richting maar op dezelfde hoogte (10m) in vlucht komt.
Stationaire flips
(nr 22)
2.5 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart naar de piloot of 90° gedraaid. Maak 2 voorwaartse of achterwaartse flips (naar keuze) zonder pauze. Eindig in hover. Even stilhouden. Einde figuur.
2x 2-punts flip
(nr 24)
3.0 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart naar de piloot of 90° gedraaid. Maak een halve flip en houd 2 seconden stil (inverted). Maak terug een halve flip en houd 2 seconden stil (in hover). Herhaal dit. Einde figuur
Autorotatie
(nr 30)
3.0 Start op ±40m hoogte en vlieg recht aan van links of rechts (naar keuze). Motor stationair zetten (hold), en in rechte gelijkmatige lijn zakken met constante snelheid. De heli landen voor de piloot. Na de autorotatie moet de heli nog vliegwaardig zijn.
Dubbele rol
(nr 27)
3.0 Horizontaal aanvliegen van recht of links (vrije keuze) op een vrij te kiezen hoogte. Maak twee aaneensluitende rollen van 360° (links- of rechtsom naar keuze). Tussen de twee rollen bevindt de heli zich exact voor de piloot. Let op constante rolsnelheid en hoogte.
Knife edge pirouette
(nr 28)
3.0 Horizontaal aanvliegen van links of rechts (vrije keuze) op een vrij te kiezen hoogte. Voor de piloot een kwartrol (90°), de staart 360° draaien (pirouette) en een kwartrol (90°) zodat de heli terug in horizontale vlucht komt, en dezelfde vliegrichting.
Rolling stall turn
(nr 25)
3.0 Horizontaal aanvliegen van rechts of links (naar keuze) op 10m hoogte. Ter hoogte van de piloot wordt de heli geleidelijk met de neus omhoog getrokken en tegelijkertijd wordt een halve rol gemaakt. Op het hoogste punt (snelheid is 0) wordt de staart 180° gedraaid. De heli met de neus naar beneden laten vallen en geleidelijk terug horizontaal trekken zodat de heli in dezelfde richting en hoogte (10m) in vlucht komt.
Vierpunts rol
(nr 26)
3.0 Horizontaal aanvliegen van rechts of links (vrije keuze) op een vrij te kiezen hoogte. Maak een volledige rol links- of rechtsom (naar keuze) maar elk kwart (90°) van de rol even zichtbaar stoppen. Let op gelijke hoogte (horizontaal vlak) en duur van de stop!

Enkele algemene regels/tips

Om een optimale score te bekomen dient u goed op onderstaande punten te letten. Elk punt wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. Spreek goed af met uw caller wanneer een figuur begint en eindigt.

  • Let op symmetrie: een perfect ronde cirkel levert meer punten op dan een ellipsvormige
  • Let op constante hoogte: bij een vlakke cirkel blijft de heli de ganse figuur op dezelfde hoogte
  • Let op constante snelheid: pauzeren of vertragen bij het vliegen van een cirkel leiden tot verlies van punten
  • Begin- en eindhoogte zijn gelijk: als een looping op 10m hoogte wordt begonnen, moet die ook op 10m hoogte eindigen
  • Vliegrichting begin en einde zijn gelijk: bij een slecht uitgevoerde rol zal de heli lichtjes afwijken van de rechte lijn, dit kost punten
  • Let op de k-factor: een slecht gevlogen figuur met k-factor 3 kan minder punten opleveren dan een perfect gevlogen figuur met k-factor 1.
© 3D Belgium 2009 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag niet vertaald of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van 3D Belgium. Elke opmerking en/of verzoek aangaande deze zaak kan besproken worden met de webmaster.