Figuren

A Klasse

Klik op de naam van de figuur (indien blauw) om een demo filmpje te bekijken.

Figuur K-factor Beschrijving
2 achterwaartse rollen
(nr 33)
1.0 Achterwaarts aanvliegen, twee aaneensluitende rollen met het midden van de figuur voor de piloot.
4 kwart flips
(nr 39)
1.0 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart naar de piloot of 90° gedraaid. Maak nu 4x een kwart flip met telkens een duidelijke (korte) rustpauze. Eindigen in stabiele hover.
Autorotatie
(nr 36)
1.0 Start op ±40m hoogte en vlieg recht aan van links of rechts (naar keuze). Motor stationair zetten (hold), en in rechte gelijkmatige lijn zakken met constante snelheid. De heli landen voor de piloot. Na de autorotatie moet de heli nog vliegwaardig zijn.
Inverted 8
(nr 37)
1.0 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de neus in de richting van de te vliegen 8 maar inverted. Het startpunt is eveneens het snijpunt van de 8. Vlieg een horizontale 8 met de lussen links en rechts van de piloot, radius ± 10m. De neus van de heli volgt de vliegrichting. De figuur eindigt in het snijpunt (niet afremmen). Let op symmetrie en constante snelheid.
Inverted pirouette
(nr 42)
1.0 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot, in een vrij te kiezen richting maar inverted. Draai de heli 360° (pirouette). Het draaien moet minsten 4 seconden duren en met constante snelheid. Even stilhouden. Einde figuur.
Knife edge pirouette
(nr 35)
1.0 Horizontaal aanvliegen van links of rechts (vrije keuze) op een vrij te kiezen hoogte. Voor de piloot een kwartrol (90°), de staart 360° draaien (pirouette) en een kwartrol (90°) zodat de heli terug in horizontale maar inverted vlucht komt, en dezelfde vliegrichting.
Spiraal des doods
(nr 34)
1.0 Start op een vrij te kiezen hoogte met een stabiele hover. Maak een kwartrol (90°) zodat de heli op mes kant komt. Terwijl de heli verticaal valt, maak een dubbele voorwaartse of achterwaartse flip (720°). Draai een kwartrol (90°) in dezelfde richting als de startrol zodat de heli invert komt. Eindigen in stabiele inverted hover.
Tic-Toc
(nr 38)
1.0 Staart van de heli wijst naar de grond en het middelpunt van de kwartcirkel. De heli wordt continue gemanoeuvreerd onder een hoek van -45° tot +45° zoals een slinger van een klok. De rotor of de zijkant van de heli wijst naar de piloot (vrije keuze). De volledige slingerbeweging dient 3 keer te worden uitgevoerd (m.a.w. 6 halve bogen).
Tic-Toc zijdelings
(nr 82)
1.0 Zijkant van de heli wijst naar de grond en het middelpunt van de kwartcirkel. De staart en neus liggen in het horizontaal vlak. De heli wordt continue gemanoeuvreerd onder een zijwaartse hoek van -45° tot +45° zoals de slinger van een klok. De staart of de rotorkop wijst naar de piloot (vrije keuze). De volledige slingerbeweging dient 3 keer te worden uitgevoerd (m.a.w. 6 halve bogen).
Achterwaarts bewegende flip
(nr 40)
1.5 Aanvliegen van links of rechts (vrije keuze) met constante snelheid en achterwaartse flip uitvoeren voor de piloot. Constante snelheid en hoogte moet behouden blijven.
Achterwaartse looping
(nr 41)
1.5 Horizontaal achterwaarts aanvliegen van rechts of links (naar keuze). Voor de piloot wordt een verticale achterwaartse cirkel gevlogen (looping). De figuur begint en eindigt op dezelfde hoogte! Let op symmetrie!
Adder
(nr 46)
1.5 Achterwaarts aanvliegen, heli op meskant sturen en een boog maken (± 1/8 cirkel) in de richting van de rotor. Vervolg dit met een gelijke boog maar in tegengestelde richting (richting van de ski's). Herhaal dit zodat een totaal van 4 bogen wordt gevlogen. Heli horizontaal brengen en uitvliegen.
Inverted achterwaartse 8
(nr 43)
1.5 Start op een vrij te kiezen hoogte, voor de piloot met de staart in de richting van de te vliegen 8 maar inverted. Het startpunt is eveneens het snijpunt van de 8. Vlieg een horizontale achterwaartse 8 met de lussen links en rechts van de piloot, radius ± 10m. De staart van de heli volgt de vliegrichting. De figuur eindigt in het snijpunt (niet afremmen). Let op symmetrie en constante snelheid.
Inverted achterwaartse looping
(nr 45)
1.5 Horizontaal inverted en achterwaarts aanvliegen van rechts of links (naar keuze). Voor de piloot wordt een verticale achterwaartse (inverted) cirkel gevlogen (looping). De figuur begint en eindigt op dezelfde hoogte! Let op symmetrie!
Inverted gevlogen cirkel
(nr 44)
1.5 Start op een vrije hoogte boven de landingsstip met de neus van de heli 90° gedraaid in de richting van de te vliegen cirkel (richting naar keuze) maar inverted. Even stilhangen, vlieg een vlakke cirkel met radius ± 10m terwijl de neus van de heli de richting van de vlucht volgt. De figuur eindigt wanneer de heli terug over de landingsstip vliegt (dus niet afremmen).
Inverted stall turn
(nr 52)
1.5 Horizontaal aanvliegen van rechts of links (naar keuze) op vrije hoogte. Halve rol en ter hoogte van de piloot wordt de heli geleidelijk met de neus omhoog getrokken. Op het hoogste punt (snelheid is 0) wordt de staart 180° gedraaid. De heli met de neus naar beneden laten vallen en geleidelijk terug horizontaal trekken zodat de heli in tegengestelde richting maar op dezelfde hoogte in vlucht komt (nog steeds inverted). Halve rol en uitvliegen.
Achterwaartse orkaan
(nr 54)
2.0 De heli vliegt een voorwaartse of achterwaartse inverted cirkel (naar keuze), op meskant, de ski's wijzen naar het centrum van de cirkel. De cirkel wordt 3x ononderbroken gevlogen. Alle 3 cirkels dienen over dezelfde lijn gevlogen te worden met constante snelheid.
Flippende looping
(nr 48)
2.0 Vertrek vanuit stilstand of vrije vlucht (naar keuze), al flippend een looping maken. Figuur eindigt waar ze begon, recht voor de piloot.
Gekke kikker
(nr 53)
2.0 Vertrek vanuit hover op 90° gedraaid (links of rechts naar keuze). De heli maakt een grote achterwaartse boog, op het hoogste punt (voor de piloot) maak een halve rol (180°) en zet de boog voorwaarts verder en eindig op dezelfde hoogte als de starthoogte. Herhaal dit 5x zodat in totaal 6 bogen gevlogen worden. Alle bogen dienen op dezelfde lijn te gebeuren. Let ook op symmetrie!
Horizontale flippende cirkel
(nr 47)
2.0 Start boven de landingsstip, 90° gedraaid (richting naar keuze) en begin al flippend (voorwaarts of achterwaarts naar keuze) een horizontale vlakke cirkel te vliegen. Figuur eindigt wanneer de heli terug over de landingsstip vliegt (niet afremmen).
Inverted autorotatie met flip of rol
(nr 49)
2.0 Begin op minimum 40m hoogte, houd de heli inverted en zet de motor stationair (hold). Onder constante hoek inverted dalen, vanaf 10m boven de grond via een flip of een rol (naar keuze) de heli recht brengen en landen voor de piloot. De flip of rol op hoger dan 10m uitvoeren levert geen punten op!
Orkaan
(nr 51)
2.0 De heli vliegt een voorwaartse of achterwaartse cirkel (naar keuze), op meskant, de rotor wijst naar het centrum van de cirkel. De cirkel wordt 3x ononderbroken gevlogen. Alle 3 cirkels dienen over dezelfde lijn gevlogen te worden met constante snelheid.
Trechter
(nr 50)
2.0 De heli vliegt een cirkel, met de staart naar de grond (minimum hoek 45°), de ski's wijzen naar het centrum van de cirkel. De cirkel wordt 3x ononderbroken gevlogen. Alle 3 cirkels dienen over dezelfde lijn gevlogen te worden met constante snelheid.
4-punts Tic-Toc
(nr 75)
2.5 Vertrek vanuit hover. De heli voert 4 Tic-Tocs uit, telkens 90° gedraaid met de rotor steeds naar de piloot.
Achterwaarts rollende cirkel
(nr 58)
2.5 Achterwaarts aanvliegen van links of rechts (naar keuze), al rollend een horizontale cirkel vliegen met radius van minimum 10m.
Inverted pirouettende 8
(nr 56)
2.5 Begin vanuit invert hover of invert aanvliegen van links of rechts (naar keuze). Al pirouettend een acht vliegen met snijpunt voor de piloot en beide lussen met een minimum radius van 5m. Figuur begint en eindigt in het snijpunt.
Inverted pirouettende cirkel
(nr 55)
2.5 Begin vanuit invert hover of invert aanvliegen van links of rechts (naar keuze). Al pirouettend een cirkel vliegen met radius van minimum 10m.
Inverted rollende autorotatie met flip
(nr 59)
2.5 Begin op een vrij te kiezen hoogte, houd de heli horizontaal en zet de motor stationair (hold). Onder constante hoek dalen. Volledige rol maken, gevolgd door een halve rol, verder inverted dalen. Vanaf 10m boven de grond via een flip de heli recht brengen en landen voor de piloot. De flip op hoger dan 10m uitvoeren levert geen punten op!
Pirouettende looping
(nr 57)
2.5 Aanvliegen van links of rechts (vrije keuze) en al pirouettend een looping uitvoeren. Er moeten tijdens de looping minimum 4 volledige pirouettes uitgevoerd worden. Let op symmetrie, constante snelheid en gelijke begin- en eindhoogte.
Pirouettende Tic-Toc
(nr 62)
2.5 De figuur wordt gevlogen zoals een gewone Tic-Toc maar de zijkant van de heli wijst naar de piloot en de Tic-Toc wordt al pirouettend uitgevoerd. De volledige pirouettende slingerbeweging dient 3 keer te worden uitgevoerd (m.a.w. 6 halve pirouettende bogen).
Pirouettende trechter
(nr 60)
2.5 De heli vliegt een pirouettende cirkel op meskant. De ski's wijzen naar het centrum van de cirkel. De cirkel wordt 2x ononderbroken gevlogen. Alle 2 cirkels dienen over dezelfde lijn gevlogen te worden met constante snelheid.
Sustained chaos
(nr 61)
2.5 Al pirouettend flippen, en dit gedurende 8 seconden voor de piloot op constante hoogte en met constante snelheid.
Chaos des doods
(nr 81)
3.0 Figuur wordt gevlogen zoals spiraal des doods, maar in plaats van flips worden chaossen uitgevoerd. Met andere woorden, al chaossend op de meskant laten vallen. De rotor dient 2 volledige omwentelingen te draaien.
Flower
(nr 71)
3.0 Vertrek vanuit hover of aanvliegen van links of rechts (vrije keuze) en vlieg een horizontale cirkel terwijl continue een pirouettende Tic-Toc wordt uitgevoerd. De diameter van de cirkel moet minimum 10m zijn, en er dienen minimum 6 pirouettende Tic-Tocs te worden gevlogen.
Inverted rollende autorotatie met pirouettende fli
(nr 63)
3.0 Begin op een vrij te kiezen hoogte, houd de heli horizontaal en zet de motor stationair (hold). Onder constante hoek dalen. Volledige rol maken, gevolgd door een halve rol, verder inverted dalen. Vanaf 10m boven de grond via een pirouettende flip de heli recht brengen en landen voor de piloot. De pirouettende flip op hoger dan 10m uitvoeren levert geen punten op!
Kasteelkikker
(nr 66)
3.0 Vertrek vanuit hover op 90° gedraaid (links of rechts naar keuze). De heli maakt een grote achterwaartse boog, op het hoogste punt (voor de piloot) maak een halve rol (180°) en zet de boog voorwaarts verder en eindig op dezelfde hoogte als de starthoogte. Vervolg met een zijwaartse boog, op het hoogste punt maak een halve flip (180°) en vervolledig de boog. Maak nu een grote voorwaartse boog, op het hoogste punt maak een halve rol en vervolledig de boog. Herhaal de zijwaartse boog met halve flip. De figuur beschrijft een vierkant. Het start- en eindpunt liggen op hetzelfde punt. Herhaal dit zodat in totaal 2 vierkanten gevlogen worden.
Midnight
(nr 68)
3.0 Aanvliegen van links of rechts (vrije keuze) en een halve stall turn uitvoeren voor de piloot. Op het hoogste punt van de stall turn een kwart rol uitvoeren zodat de rotor naar de piloot wijst en de richting van de heli 12 uur aanwijst. Eén Tic-Toc beweging maken en de heli 30° draaien zodat deze 1 uur aanwijst. Herhaal de Tic-Toc en het draaien voor elk uur op de klok. Eindigen op 12 uur, één Tic-Toc, kwart-rol (richting naar keuze) en vervolgen met tail-slide, heli rechtbrengen en uitvliegen in dezelfde richting als de startrichting en op dezelfde hoogte. Afhankelijk van de halve rol zal de tailslide normaal of inverted zijn.
Midnoon
(nr 69)
3.0 Vertrek vanuit hover op het hoogste punt van de figuur. Beschrijf een verticale cirkel (looping) met de rotor steeds naar de piloot gericht, en de neus naar het centerpunt van de cirkel, zoals de wijzer van een klok. Voer een Tic-Toc uit op elk uur van de klok.
Pirouettende adder
(nr 65)
3.0 Achterwaarts aanvliegen, heli op meskant sturen en al pirouettend een boog maken (± 1/8 cirkel) in de richting van de rotor. Vervolg dit met een gelijke boog maar in tegengestelde richting (richting van de ski's). Draai 180° al pirouettend zodat de tegengestelde richting gevlogen wordt. Herhaal het eerste van de figuur (in tegengestelde vliegrichting).
Pirouettende wereldbol
(nr 64)
3.0 Aanvliegen van links of rechts (vrije keuze) en al pirouettend een looping uitvoeren. Er moeten tijdens de looping minimum 4 volledige pirouettes uitgevoerd worden. Dit dient 4 maal herhaald te worden, met de verticale as telkens 45° verschoven ten opzichte van de vorige looping zodat de laatste looping eindigt in tegengestelde richting van de eerste looping. Alle hoogte en laagte punten vallen op hetzelfde snijpunt. De figuur geeft de indruk van een wereldbol.
Reversed choas
(nr 76)
3.0 De figuur is gebaseerd op sustained chaos, maar na elke volledige chaos verandert de pirouette richting.
Reversed pirouettende Tic-Toc
(nr 67)
3.0 De figuur wordt gevlogen zoals een pirouettende Tic-Toc maar elke boog verandert van pirouetterichting. De Tic-Toc wordt 3x herhaald, m.a.w. 6 halve bogen met telkens omgekeerde pirouetterichting.
Reversed pirouettende trechter
(nr 77)
3.0 De figuur is gebaseerd op een pirouettende trechter. Telkens de heli de piloot passeert verandert de pirouette richting. Er moeten in totaal 2 pirouettende trechters gevlogen worden (1 in elke richting).
Supernova
(nr 74)
3.0 Vertrek vanuit hover of aanvliegen van links of rechts (vrije keuze). Vlieg een verticale cirkel (looping) terwijl de heli pirouettende Tic-Tocs uitvoert, en keer na elke pirouettende Tic-Toc de pirouette richting om. Er dienen minimum 6 pirouettende Tic-Tocs te worden uitgevoerd.
Windhoos
(nr 70)
3.0 De figuur is gebaseerd op een pirouettende trechter. Op elk kwart van de cirkel (elke 90°) voer een kleine priouettende trechter uit.
Orion
(nr 79)
3.5 The Orion is een pirouettende wereldbol, maar telkens te heli de onderkant van de bol snijdt, moet de pirouette richting omgekeerd worden.
Reversed pirouettende adder
(nr 78)
3.5 De figuur wordt gevlogen zoals een pirouettende adder maar elke boog verandert van pirouetterichting. De Tic-Toc wordt 3x herhaald, m.a.w. 6 halve bogen met telkens omgekeerde pirouetterichting.

Enkele algemene regels/tips

Om een optimale score te bekomen dient u goed op onderstaande punten te letten. Elk punt wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. Spreek goed af met uw caller wanneer een figuur begint en eindigt.

  • Let op symmetrie: een perfect ronde cirkel levert meer punten op dan een ellipsvormige
  • Let op constante hoogte: bij een vlakke cirkel blijft de heli de ganse figuur op dezelfde hoogte
  • Let op constante snelheid: pauzeren of vertragen bij het vliegen van een cirkel leiden tot verlies van punten
  • Begin- en eindhoogte zijn gelijk: als een looping op 10m hoogte wordt begonnen, moet die ook op 10m hoogte eindigen
  • Vliegrichting begin en einde zijn gelijk: bij een slecht uitgevoerde rol zal de heli lichtjes afwijken van de rechte lijn, dit kost punten
  • Let op de k-factor: een slecht gevlogen figuur met k-factor 3 kan minder punten opleveren dan een perfect gevlogen figuur met k-factor 1.
© 3D Belgium 2009 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag niet vertaald of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van 3D Belgium. Elke opmerking en/of verzoek aangaande deze zaak kan besproken worden met de webmaster.