Figuren

Enkele algemene regels/tips

Om een optimale score te bekomen dient u goed op onderstaande punten te letten. Elk punt wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. Spreek goed af met uw caller wanneer een figuur begint en eindigt.

  • Let op symmetrie: een perfect ronde cirkel levert meer punten op dan een ellipsvormige
  • Let op constante hoogte: bij een vlakke cirkel blijft de heli de ganse figuur op dezelfde hoogte
  • Let op constante snelheid: pauzeren of vertragen bij het vliegen van een cirkel leiden tot verlies van punten
  • Begin- en eindhoogte zijn gelijk: als een looping op 10m hoogte wordt begonnen, moet die ook op 10m hoogte eindigen
  • Vliegrichting begin en einde zijn gelijk: bij een slecht uitgevoerde rol zal de heli lichtjes afwijken van de rechte lijn, dit kost punten
  • Let op de k-factor: een slecht gevlogen figuur met k-factor 3 kan minder punten opleveren dan een perfect gevlogen figuur met k-factor 1.
© 3D Belgium 2009 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag niet vertaald of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van 3D Belgium. Elke opmerking en/of verzoek aangaande deze zaak kan besproken worden met de webmaster.